Zarząd:

Renata Chmielewska - Prezes Zarządu

Jerzy Głowala - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Bednarski - Wiceprezes Zarządu

Wanda Nowak - Sekretarz Zarządu

Halina Jabłonko - Skarbnik Zarządu

Genowefa Karwan – Główna Księgowa

 

Pozostali członkowie Zarządu Okręgowego PKPS

Henryk Rogacki 

Leonarda Kawa

Helena Narewska

Krystyna Konieczna

Kazimierz Zmitrukiewicz

Maria Walczak

Elżbieta Derecka

Aniela Rękas

Janina Gerczak

 

Komisja rewizyjna

Piotr Gubicz - Przewodniczący Komisji

Zbigniew Matjas - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Elżbieta Parobkiewicz - Członek Komisji